Giày đá bóng Adidas Copa Sense .1 TF Superspectral – Footwear White Shock Pink – FW6511

Thương hiệu: Adidas

Phân loại màu: FW6511 (màu quang phổ)

Địa điểm áp dụng: Cỏ nhân tạo

Số mẫu: FW6511

Thời gian tung ra thị trường: Mùa hè năm 2021

Loại đinh giày: TF (đinh cao su)

2.700.000 

Giày đá bóng Adidas Copa Sense .1 TF Superspectral – Footwear White Shock Pink – FW6511

Thương hiệu: Adidas

Phân loại màu: FW6511 (màu quang phổ)

Địa điểm áp dụng: Cỏ nhân tạo

Số mẫu: FW6511

Thời gian tung ra thị trường: Mùa hè năm 2021

Loại đinh giày: TF (đinh cao su)

Đọc thêm về sản phẩm này

Thương hiệu: Adidas

Phân loại màu: FW6511 (màu quang phổ)

Địa điểm áp dụng: Cỏ nhân tạo

Số mẫu: FW6511

Thời gian tung ra thị trường: Mùa hè năm 2021

Loại đinh giày: TF (đinh cao su)

 

 

2.700.000 

Đọc thêm về sản phẩm này

Thương hiệu: Adidas

Phân loại màu: FW6511 (màu quang phổ)

Địa điểm áp dụng: Cỏ nhân tạo

Số mẫu: FW6511

Thời gian tung ra thị trường: Mùa hè năm 2021

Loại đinh giày: TF (đinh cao su)